Certificatul energetic devine obligatoriu la vânzarea sau închirierea imobilelor

Certificatul energetic devine obligatoriu la vânzarea sau închirierea imobilelor

Prin intermediul Legii 159/2013 care a modificat şi completat Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor certificatul energetic devine obligatoriu la vanzarea sau inchirierea imobilelor. Astfel, proprietarul unei clădiri sau a unei locuinţe trebuie să pună la dispoziţia unui potenţial cumpărător sau chiriaş, înainte de semnarea contractului, o copie a certificatului energetic al respectivului imobil, originalul urmând să intre în posesia cumpărătorului după perfectarea tranzacţiei. În lipsa acestui certificat contractele de vânzare-cumpărare sau închiriere sunt supuse nulităţii relative şi pot fi atacate în justiţie.

Certificatul de performanţă energetică este necesar pentru locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, clădiri ale instituţiilor de învăţământ, spitale, hoteluri şi restaurante, săli de sport, clădiri pentru servicii de comerţ sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie, clădirile aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.

În certificatul de performanţă energetică a clădirii sunt incluse date privind consumul de energie al unei clădiri, iar performanţa energetică este notată de la 1 la 100, şi este cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată.

 

 
Powered by GateIT