Începând cu 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activităţii notariale nr. 36/1995, care a marcat însemnate schimbări în activitatea notarială.

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) anunta, intr-un comunicat de presa, ca in curand va intra in vigoare Regulamentul pentru punerea in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, una dintre noutatile aduse de acesta fiind prevederea potrivit careia actul autentic va fi intocmit intr-un singur exemplar original, care se va pastra in arhiva notarului public, in timp ce partile vor primi cate un duplicat de pe actul original, fara plata unor taxe suplimentare.

Potrivit documentului citat, o modificare notabila o constituie prevederea potrivit careia actul autentic va fi intocmit intr-un singur exemplar original, care se va pastra in arhiva notarului public. Prin urmare numai acesta si anexele sale urmeaza sa fie semnate de parti si dupa caz, de alte persoane prevazute de lege. In schimb, partile vor primi cate un duplicat de pe actul original, fara plata unor taxe suplimentare; duplicatul va purta numai semnatura notarului si sigiliul biroului notarial si va avea aceeasi forta probanta si, dupa caz, executorie ca si originalul actului.

UNNPR precizeaza ca, in actualul context legislativ, copiile legalizate din arhiva vor semana, ca forma, cu duplicatul actului autentic existent in arhiva notarului public; dupa formula de duplicat se va aplica incheierea de legalizare a copiei.

Orice notar poate intocmi copii legalizate de pe duplicatele emise de orice alt notar. Ulterior datei la care s-a autentificat actul eliberarea unui duplicat va putea fi facuta numai de notarul public care detine arhiva in care se afla exemplarul original, mai precizeaza UNNPR.

 
Powered by GateIT